KLIENCI BIZNESOWI

NIERUCHOMOŚCI

  • obsługa transakcji nabywania i zbywania nieruchomości
  • przygotowanie i negocjowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych
  • procesy deweloperskie i inwestycyjne
  • postępowania dotyczące uregulowania stanu prawnego nieruchomości lub sposobu korzystania z nieruchomości, w tym postępowania o uzgodnienie treści księgi wieczystej lub o stwierdzenie zasiedzenia