KLIENCI BIZNESOWI

SPORY SĄDOWE

  • reprezentowanie Klientów w sprawach gospodarczych, cywilnych, administracyjnych, ze stosunku pracy, karnych i karnych gospodarczych (tzw. white-colllar crimes)