KLIENCI BIZNESOWI

PRAWO AUTORSKIE/DOBRA OSOBISTE

  • doradztwo z zakresu prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej
  • negocjowanie i przygotowywanie umów z zakresu prawa autorskiego
  • prowadzenie sporów dotyczących publikacji w środkach masowego przekazu, w tym dotyczących naruszenia dóbr osobistych
  • zagadnienia ochrony praw własności przemysłowej (patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych), know-how, tajemnic handlowych oraz praw autorskich