KLIENCI BIZNESOWI

PRAWO PRACY

  • kompleksowe regulowanie kwestii pracowniczych (regulaminy, zgłoszenia do ZUS, PIP, PIS)
  • przygotowywanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji, umów o poufności, umów o odpowiedzialności materialnej
  • reorganizacja struktur pracowniczych, restrukturyzacje zatrudnienia, spory zbiorowe, zwolnienia grupowe
  • reprezentowanie Klientów przed sądami pracy(m.in. w sprawach o odszkodowanie, przywrócenie do pracy, nadgodziny, ustalenie istnienia stosunku pracy, mobbing)
  • delegowanie pracowników do państw należących do Unii Europejskiej oraz do innych państw
  • uzyskiwanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, uzyskiwanie wiz, legalizacja pobytu